IZBELT

456 Tân Chánh Hiệp 10, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh

Map →

Phone: (+84) 0901050066
 Fax: (0283) 73001618

Thứ 2 – 6: 8:00 – 16h30.

Thứ bảy: 8:00 – 12h00.