DÂY CUROA
ĐẶC BIỆT
  • ĐẶC BIỆT
  • A, B, C, D, E
Băng tải
PVC
  • PVC
  • Cao su
  • PU

Băng tải PVC xanh trơn dày 1mm – 1 lớp bố

0
Băng tải PVC xanh trơn dày 1mm - 1 lớp bố - mặt trên trơn bóng - mặt dưới bố.

Băng tải PVC xanh trơn dày 2mm – 2 lớp bố

0
Băng tải PVC xanh trơn dày 2mm - 2 lớp bố - mặt trên trơn bóng - mặt dưới bố.

Băng tải PVC xanh trơn dày 3mm – 2 lớp bố

0
Băng tải PVC xanh trơn dày 3mm - 2 lớp bố - mặt trên trơn bóng - mặt dưới bố.

Băng tải PVC xanh trơn dày 4mm – 3 lớp bố

0
Băng tải PVC xanh trơn dày 4mm - 3 lớp bố - mặt trên trơn bóng - mặt dưới bố.

Băng tải PVC xanh trơn dày 5mm – 3 lớp bố

0
Băng tải PVC xanh trơn dày 5mm - 3 lớp bố - mặt trên trơn bóng - mặt dưới bố.

Băng tải PVC xanh trơn dày 5mm – 4 lớp bố

0
Băng tải PVC xanh trơn dày 5mm - 4 lớp bố - mặt trên trơn bóng - mặt dưới bố.

Băng tải PVC xanh trơn dày 5mm – 4 lớp bố (PVC giữa trắng)

0
Băng tải PVC xanh trơn dày 5mm - 4 lớp bố - mặt trên trơn bóng - mặt dưới bố

Băng tải PVC xanh caro dày 3mm – 2 lớp bố

0
Băng tải PVC xanh caro dày 3mm - 2 lớp bố - mặt trên trơn bóng- mặt dưới caro.
Vòng bi
SKF
  • SKF
  • NSK
  • Koyo
5/5 (5 Reviews)